De ene inwoner maakt zich ernstig zorgen over klimaatverandering. De ander vindt het maar een storm in een glas water.

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Om ons op deze veranderingen voor te bereiden, is het belangrijk dat we overheden, bedrijven en burgers motiveren om actie te ondernemen. En maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en voor waterbeheer.

Burgers staan echter zeer verschillend tegenover klimaatverandering en waterbeheer. De één staat namelijk te springen om zelf een bijdrage te leveren. De andere vindt het allemaal pure bangmakerij. In samenwerking met de partners van ‘Ons Water’ heeft SAMR Marktvinders daarom zes leefstijlen ín kaart gebracht. Deze leefstijlen laten zien hoe mensen zich tot klimaatverandering en waterbeheer verhouden. En hoe zij daarin verschillen.

Om gemeenten, waterschappen en provincies te helpen effectief te communiceren en mensen te verleiden zelf een bijdrage te leveren via klimaat- en waterbewustgedrag, bieden we jou de OnsWaterLeefstijlvinder aan. Het platform dat antwoord geeft op vragen welke groepen er in jouw regio wonen? En hoe je hen het beste kan bereiken? Zodat we nog meer inwoners kunnen activeren zich aan het klimaat aan te passen.

Registreer je nu om op het platform in te kunnen loggen. Zodat je kan zien welke leefstijlen er in jouw beheergebied wonen (Gis leefstijlkaart) en hoe je hen het best kan activeren (communicatietoolkit). Daarnaast bieden we je hier op het platform de laatste informatie aan op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid en klimaatadaptie. En geven we je de mogelijkheid waardevolle projecten met elkaar te delen. Veel succes!